Onze visie

Op grond van christelijke normen en waarden willen wij mensen met een verstandelijke of sociale beperking, met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, een zinvolle dagbesteding bieden. Wij willen deze unieke en waardevolle mensen zin en doel in het leven laten ervaren door te werken in een veilige werkomgeving met deskundige begeleiders en de verbinding aan te gaan met de ander.